Pisma św. Franciszka

Napomnienia

Napomnienia

1 marca 2017

Napomnienia św. Franciszka są zbiorem zachęt i praktycznych wskazówek dotyczących codziennego życia. Najprawdopodobniej są one zapisem krótkich nauk, które Święty z Asyża przy różnych okazjach wygłasz...
Więcej  
Prawdziwa i doskonała radość

Prawdziwa i doskonała radość

1 lutego 2017

Prawdziwa i doskonała radość to właściwie nie tyle pismo św. Franciszka, ile opowieść brata Leonarda wspominającego pewne wydarzenie. Otóż br. Leonard relacjonuje nam historię, jak św. Franciszek przy...
Więcej  
Reguła dla pustelni

Reguła dla pustelni

1 stycznia 2017

Pozostawiona nam przez św. Franciszka Reguła dla pustelni ukazuje nam najpełniej kontemplacyjny wymiar duchowości franciszkańskiej. Jednocześnie tekst ten jest świadectwem tego, że nawet czas odosobni...
Więcej  
Testament św. Franciszka

Testament św. Franciszka

1 stycznia 2017

Testament jest tekstem, w którym człowiek rozporządza tym co dla niego wartościowe. Testament św. Franciszka pokazuje co było dla niego najcenniejsze i z czym chce pozostawić swoich braci dając im ost...
Więcej  
Pisma do św. Klary i jej sióstr

Pisma do św. Klary i jej sióstr

1 grudnia 2016

Sposób życia przekazany św. Klarze 1Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybieraj...
Więcej  
List do wiernych (redakcja pierwsza)

List do wiernych (redakcja pierwsza)

1 listopada 2016

W imię Pana! Rozdział 1 O tych, którzy czynią pokutę 1Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy (por,. Mk 12, 30) i miłują bliźnich swoich jak siebie samych (por...
Więcej  
List do wiernych (redakcja druga)

List do wiernych (redakcja druga)

29 września 2016

W imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen. 1Wszystkim chrześcijanom – żyjącym w zakonie, duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Fran...
Więcej  
List do Rządców narodów

List do Rządców narodów

28 września 2016

1Wszystkim zwierzchnikom i radnym sędziom i rządcom na całym świecie, i wszystkim innym, do których dojdzie ten list, brat Franciszek, sługa wasz w Panu Bogu najmniejszy i godny pogardy, przesyła wam ...
Więcej