Polityka prywatności

W związku z zapisem na wydarzenie organizowane przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U z 2018, poz. 1000), przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba
  Strzemię, ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, pełniąca zwierzchnictwo nad Duszpasterstwem Młodzieży i Powołań franciszek.pl oraz podmioty należące do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.
 2. Moje dane osobowe zbierane są w celu realizacji wydarzeń przygotowywanych przez Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl (wyjazdów wakacyjnych, rekolekcji, dni skupienia, spotkań formacyjnych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych) w tym rejestracji, ubezpieczenia, komunikacji, statystyk, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości oraz publikacji wizerunku.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko
  tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażę
  skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub wycofam zgodę.
 4. Moje dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu, wysyłając
  stosowne powiadomienie na adres e-mail: powolanie@franciszkanie.pl lub osobiście pod
  adresem: Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie podanych przeze mnie
  danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz publikacji mojego wizerunku
  przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków,
  pełniącą zwierzchnictwo nad Duszpasterstwem Młodzieży i Powołań franciszek.pl oraz podmioty należące do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię.