Weekend Służby Liturgicznej

Weekend Służby Liturgicznej

W dniach 27-28 kwietnia br. w Centrum świętego Maksymiliana w Harmężach odbył się prowincjalny weekend dla członków Służby Liturgicznej.

Prawie 40 uczestników z Wrocławia, Krakowa, Jasła, Krosna i Sanoka spotkało się wspólnie, by modlić się wspólnie na Eucharystii, budować relacje podczas zawodów w piłkę nożną oraz pogłębiać wiedzę dotyczącą Świąt Paschalnych oraz służby przy ołtarzu w czasie konferencji i warsztatu.

Podsumowaniem dni było dziękczynienie chłopców za łaskę pomagania przy celebracjach liturgicznych w czasie Mszy świętej, którą zgromadzeni przeżyli wraz z lokalną wspólnotą parafialną.

Weekendowe spotkania Służby Liturgicznej odbywają się dwa razy w roku (na wiosnę oraz na jesień) w różnych częściach Prowincji. Koordynuje je Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań franciszek.pl. Spotkania są zaadresowane do wszystkich tworzących grupy ministranckie oraz do braci – opiekunów posługujących przy klasztorach Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

fot.: br. Arkadiusz Góra OFMConv, br. Dawid Furgał OFMconv, br. Demyan Mysakovets, uczestnicy Spotkania.