Kadra FSMu – na posterunku!

Kadra FSMu – na posterunku!

W dniach od 5 do 7 kwietnia br. odbył się zjazd części kadry Franciszkańskiego Spotkania Młodych, w którym braliśmy udział wraz z niemal sześćdziesięcioma osobami!

Na Kalwarii Pacławskiej, gdzie odbywa się letni oraz jedna z edycji zimowego FSMu pracowaliśmy już nad 37. edycją spotkania zaplanowaną na lipiec tego roku.

Odbyliśmy szkolenie z zakresu interwencji wobec osób w kryzysie emocjonalnym i samobójczym, przygotowywaliśmy nasze służby według poszczególnych sekcji. Był też czas na wspólną modlitwę brewiarzową, adorację i celebrację eucharystyczną.

Każde tego rodzaju spotkanie umacnia relację – cieszymy się także z tych dni! Mamy pragnienie, by to właśnie wspólnota była jednym z wyznaczników przygotowywanych przez nas Spotkań!

Franciszkańskie Spotkanie Młodych to najstarszy festiwal chrześcijański dla młodzieży organizowany w Polsce. Powstały z inspiracji podobnymi Spotkaniami w Europie zachodniej wrósł na stałe w kalendarz Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.