chill & sail: jachty ’24

chill & sail: jachty ’24

Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste tu i we wszystkich kościołach Twoich brzmią słowa jednej z naszych modlitw. Inspirowana jest ona fragmentem z Testamentu Franciszka (w. 5), a oddaje sens życia świętego – uwielbiać Boga na każdym miejscu, a szczególnie w budowlach Jemu poświęconych. Chcemy odpoczywając uwielbiać Boga i nasz rejs podporządkować poszukiwaniom miejsca dla sprawowania codziennej Eucharystii! 

Kto: mężczyźni
Wiek: 18-25 lat 
Termin: 23-29 czerwca 2024 r.
Miejsce: Jeziora Mazurskie (start i finisz: Piękna Góra – Giżycko)
Prowadzący: br. Bartłomiej Rochowiak OFMConv
Koszt: 850 zł (może ulec zmianie)
Zgłoszenia: formularz
Limit uczestników: 12 (nie licząc braci)

Kontakt:
br. Piotr Kantorski OFMConv – asystent ds. powołań
powolanie@franciszkanie.pl