Chill & sail po franciszkańsku

Chill & sail po franciszkańsku

Wielbimy Cię Panie Jezu Chryste tu i we wszystkich kościołach Twoich brzmią słowa jednej z naszych modlitw. Inspirowana jest ona fragmentem z Testamentu Franciszka (w. 5), a oddaje sens życia świętego – uwielbiać Boga na każdym miejscu, a szczególnie w budowlach Jemu poświęconych. Chcemy odpoczywając uwielbiać Boga i nasz rejs podporządkować poszukiwaniom miejsca dla sprawowania codziennej Eucharystii! 

Kto: mężczyźni
Wiek: 18-30 lat 
Termin: 26-31 sierpnia 2023 r.
Miejsce: Jeziora Mazurskie
Prowadzący: br. Piotr Kantorski OFMConv
Koszt: 650 zł
Zgłoszenia: formularz

Kontakt:
br. Piotr Kantorski OFMConv – asystent ds. powołań
powolanie@franciszkanie.pl