Spotkanie duszpasterzy Służby Liturgicznej

Spotkanie duszpasterzy Służby Liturgicznej

Wierzę w Kościół Chrystusowy!

Pod takim hasłem odbywało się w Licheniu w dniach 9-10 listopada tego roku spotkanie duszpasterzy Służby Liturgicznej. Motyw ten (bliski w jakiś sposób świętemu Franciszkowi, który chciał przecież służyć w Kościele i dla Kościoła) stał się trzonem rozmyślania dla zebranych księży, zakonników oraz zaproszonych świeckich pod przewodnictwem biskupów – członków Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Pośród słów jakie zostały wypowiedziane przez poproszonych o zabranie głosu nie zabrakło myśli o roli ministrantów, lektorów i ceremoniarzy w przyszłości życia Kościoła czy refleksji nad aktualnym miejscem młodych ludzi we wspólnotach.

Czas – prócz spotkań formalnych – był wypełniony także chwilami przeznaczonymi na budowanie wzajemnych relacji zgromadzonych, a przede wszystkim na modlitwę (Liturgia Godzin, Eucharystia).

Spotkanie duszpasterzy SL odbyło się już po raz 73. Obecnie jest ono przygotowywane corocznie, a jego koordynacją zajmuje się Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (kdsl.pl).