Dobry Pasterz

Dobry Pasterz

25 kwietnia 20121 r. przypada IV Niedziele Wielkanocna. Nazywana jest ona Niedzielą Dobrego Pasterza. Nawiązuje to do czytanego w tym dniu fragmentu 10. rozdziału Ewangelii św. Jana, w którym Jezus porównuje siebie do Dobrego Pasterza.

Niedziela Dobrego Pasterza stanowi także 58. Światowy Dzień Modlitwy o Nowe Powołania, który w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Nowe Powołania (25.04-01.05.2021 r.). Zachęcamy aby w tych dniach podjąć postanowienia modlitewne i postne w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Jak ważny jest to dzień widzimy także w napisanym przez papieża Franciszka orędziu. Odwołuje się w nim do postaci św. Józefa, który towarzyszy nam w sposób szczególny w tym roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego tekstu zatytułowanego Święty Józef: marzenie powołania.

Dajmy nasze modlitewne wsparcie wszystkim, w których budzi się pragnienie życia kapłańskiego czy zakonnego. Prośmy o wrażliwość dla młodych ludzi, aby usłyszeli głos Pana, oraz o odwagę, aby za nim poszli.
Pamiętajcie, proszę, w swoich modlitwach o tych wszystkich, którzy obecnie przygotowują się na postulacie, nowicjacie czy w seminarium do przyszłej posługi kapłańskiej i zakonnej.
Warto także ogarnąć opieką modlitewną tych, którzy już posługują sprawując sakramenty, głosząc homilie, rekolekcje, jednając nas z Bogiem w sakramencie spowiedzi.

Zachęcamy również aby zapoznać się z naszą akcją OCAL POWOŁANIE.