Tydzień misyjny 2020

Tydzień misyjny 2020

W niedzielę, 18 października 2020 r., obchodzić będziemy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny 2020. Jest to czas szczególnej pamięci o modlitewnym i materialnym pomocy dziełom misyjnym.

Niedziela Misyjna przypadająca w tym roku na dzień 18 października. W tym dniu obchodzimy 94. Światowy Dzień Misyjny. Papież Franciszek skierował z tej okazji orędzie pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Izajasza: „Oto ja, poślij mnie” (6,8). (Tu znajdziesz pełny test orędzia papieża Franciszka.) Światowy dzień Misyjny rozpoczyna w polskim Kościele Tydzień Misyjny 2020.

Dobry Boże, Ty po swoim Zmartwychwstaniu zostawiłeś uczniom nakaz misyjny, aby szli na cały świat (Mt 28, 19). Twoje słowa są aktualne również dzisiaj. Również nasze pokolenie zaproszone jest do tego, aby iść i głosić Twoją Ewangelię wszędzie!
Prosimy wybieraj i powołuj, świeckich, osoby konsekrowane i kapłanów, którzy przyjmą Twoje zaproszenie i odpowiedzą na to szczególne wezwanie! Niech przyobiecany Duch Święty porusza ich i prowadzi na krańce świata (Dz 1,8)!
Prosimy za tych, którzy obecnie posługują jako misjonarze na różnych kontynentach. Umacniaj ich, wspieraj, dawaj ludzi życzliwych i hojnych, którzy będą im błogosławić zwłaszcza teraz w czasach pandemii.
Daj także nam mentalność ucznia-misjonarza, który czuje się wezwany głosić Twoją Ewangelię życiem i słowem wszędzie gdzie nas poślesz!
+

Koniecznie odwiedźcie stronę poświęconą misjom prowadzonym przez naszą Prowincję.

Zachęcamy także do przeczytania świadectwa powołania br. Marcina, który misyjnie posługuje w Ugandzie.