Nowi kandydaci, obłóczyny i I śluby zakonne…

Nowi kandydaci, obłóczyny i I śluby zakonne…

Wrzesień, to miesiąc kiedy rusza szkoła… ale nie tylko 😉
Jest to miesiąc, w którym kandydaci do naszego Zakonu rozpoczynają swój postulat, inni postulat kończą i idą na nowicjat, a jeszcze inni kończą nowicjat i jadą do innych klasztorów, gdzie dalej będą wzrastać w swoim powołaniu.

Formacja początkowa w naszym Zakonie składa się z trzech etapów. Kandydat przyjęty do naszej wspólnoty rozpoczyna od postulatu, który trwa rok i odbywa się w klasztorze w Głogówku. To czas pierwszego zapoznania się z życiem zakonnym i wejścia we wspólnotę.
Następnie bracia udają się do klasztoru w Kalwarii Pacławskiej, gdzie odbywają swój roczny nowicjat. Jest to okres pustyni, nastawiony na pójście w głąb siebie i swojego powołania. Kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.
Po nowicjacie bracia udają się do klasztoru w Krakowie na tzw. postnowicjat, czyli czas do złożenia ślubów wieczystych kończących formację wstępną.

W minionym tygodniu wiele działo się wśród braci na początku swej zakonnej drogi:

We wtorek, 15 września, do Głogówka zjechała się nowa grupa braci – ma być ich 8 (6 z Polski i 2 z Ukrainy) i właśnie rozpoczęli swój pierwszy rok formacji.

W piątek, 18 września, grupa 9 braci (7 Polski i 2 z Ukrainy), którzy w tym roku skończyli postulat, rozpoczęli swój nowicjat. Zewnętrznym znakiem tego wydarzenia jest przyjęcie przez nich habitów. Obrzęd ten nazywany jest obłóczynami.

W sobotę, 19 września, 8 franciszkanów (4 z Polski, 2 z Uzbekistanu, 1 z Czech i 1 ze Słowacji) zakończyli swój roczny nowicjat i złożyli pierwsze śluby zakonne.

Wszystkich ich polecamy Waszym modlitwom!
Niech Dobry Bóg prowadzi ich, obdarza swoim błogosławieństwem i tym, czego będą potrzebować na kolejnym etapie formacji.
+