Nowi Asystenci Prowincjalni

Nowi Asystenci Prowincjalni

12 czerwca 2020 r. bracia zebrani na kapitule w Harmężach wybrali nowy zarząd Prowincji.

Podczas trwającej w dniach 8-13 czerwca Kapituły został wybrany nowy Minister Prowincjalny, który następnie razem z wszystkimi braćmi zebranymi w Harmężach wybrał braci, którzy będą mu pomagać w zarządzaniu całą Prowincją.

Zostali wybrani następujący bracia (w nawiasie podajemy miejsce, w którym do tej pory posługiwali):
br. Radosław Kramarski (klasztor w Dąbrowie Górniczej),
br. Bogdan Kocańda (klasztor w Rychwałdzie),
br. Mariusz Kozioł (klasztor św. Antoniego w Krakowie),
br. Paweł Sroka (klasztor w Jaśle),
br. Marcin Guzik (klasztor w Głogówku,
br. Marian Michasiów (klasztor w Lublinie),
br. Jakub Czajka (klasztor św. Franciszka w Krakowie),

Ponadto br. Mariusz Kozioł został wikariuszem prowincji, br. Marian Michasiów – sekretarzem prowincji, a br. Jakub Czajka – ekonomem prowincji.

Błogosławimy braciom na ich posługę!
+