Jeden krzyż, cztery znaki

Jeden krzyż, cztery znaki

„Jeden krzyż, cztery znaki” to sympozjum poświęcone symbolice krzyża w tradycji franciszkańskiej. Sympozjum odbędzie się w sobotę 18 maja 2019 r., w Auli bł. Jakuba w Klasztorze św. Franciszka w Krakowie.

Podczas sympozjum podejmowane będą tematy:
1) krzyża San Damiano,
2) habitu franciszkańskiego,
3) krzyża Tau,
4) franciszkańskiego godła.

Sympozjum organizowane jest przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.