Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Dziś w Kościele wspominamy ustanowienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa sakramentu Najświętszej Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

Św. Franciszek miał niesamowicie wielką wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prośmy więc przez jego wstawiennictwo, aby i nam Dobry Bóg udzielił wiary, która nie tylko jest przyjęciem tej prawdy, ale takiej wiary, która przemienia całkowicie nasze myślenie i którą widać w naszym życiu w sposobie w jaki przeżywamy Eucharystię i w naszym adorowaniu Najświętszego Ciała Chrystusa.

Módlmy się dziś także za wszystkich kapłanów, aby Bóg udzielał im, ale i nam wszystkim, ducha prawdziwej służby.