Bł. Jakub Strzemię

Bł. Jakub Strzemię

Bł. Jakub Strzemię – polski franciszkanin i arcybiskup – specjalista od bólu głowy!

Bł. Jakub Strzemię urodził się w 1340 r. gdzieś w Małopolsce. O jego młodości brak jest informacji – wiemy natomiast, że wstąpił do franciszkanów. Został wysłany na studia do Rzymu. Po powrocie został przełożonym klasztoru w Krakowie.Bł. Jakub odkrył w swym sercu pragnienie misji. Został członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa, które skupiało franciszkanów i dominikanów ewangelizujących tereny dzisiejszej Ukrainy i Mołdawii. Przeniósł się do Lwowa – sprawował tam funkcję gwardiana (czyli przełożonego) klasztoru Krzyża Świętego. Dzięki swej wielkiej mądrości i rozwadze był wielokrotnie doradcą króla Władysławowa Jagiełły oraz jego żony św. królowej Jadwigi. Został także mianowany biskupem w Haliczu – sakrę biskupią przyjął w 1392 r. w katedrze tarnowskiej. Będąc biskupem odznaczał się pasterskim sercem: zakładał nowe parafie, budował kościoły, dbał o wspólnotę swojej diecezji, wykładał ludziom prawdy wiary, szczególnie troszcząc się o katechizację dzieci. Był także budowniczym katedry we Lwowie. Na uwadze miał jednak nie tylko sprawy duchowe – ufundował szpital oraz przytułek dla biednych i bezdomnych. Cały czas był także gorliwym zakonnikiem – jeśli tylko mógł nadal chodził w habicie i mieszkał w bardzo skromnych warunkach. Bł. Jakub odznaczał się umiłowaniem Eucharystii i Matki Bożej. Zmarł w 1409 r.

Znane są historie, że kiedy dotykano mitrą Jakuba chorych na bóle głowy, dolegliwości mijały. Stąd bł. Jakub jest patronem ludzi cierpiących na bóle głowy.
Jego wspomnieni obchodzimy w 21 października.
Bł. Jakub Strzemię jest współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów (drugim patronem jest św. Antoni z Padwy).