Majówki po godzinach

Majówki po godzinach

Wszystkich mieszkańców Krakowa serdecznie zapraszamy na Majówki po godzinach…

Co to takiego te Majówki po godzinach? – to nasza propozycja dla tych, których zwykłe pory nabożeństw są stanowczo za wczesne. Odbywają się one w naszej Bazylice przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Akcja trwa od 7 maja do końca miesiąca, a modlić się będziemy – od poniedziałku do piątku po Eucharystii o godz. 19:00 (w praktyce ok. 19:30/19:40).

Oczywiście wiemy, że nie wszyscy są w stanie dotrzeć do nas do Krakowa… Zachęcamy Was zatem do odkrywania na nowo tego nabożeństwa w Waszych kościołach. Dobrym pomysłem jest też modlitwa z bliskimi w domu, przy kapliczce, czy po prostu w terenie. Módlmy się do Matki Bożej i bądźmy wierni tej modlitwie.