Droga do Emaus w Lublinie

Droga do Emaus w Lublinie

Zapraszamy na rekolekcje Droga do Emaus, tym razem odbędą się one w Lublinie w dniach 16-18 marca 2018 r.

Tym razem rekolekcje Droga do Emaus, organizowane są jako czas wielkopostnego skupienia. Ta edycja przeznaczona jest dla studentów i młodzieży pracującej.
W czasie rekolekcji będziemy odczytywać Słowo Boże w konkretnym momencie naszego życia. Będzie czas na spowiedź, na adorację, na bycie we wspólnocie. A wszystko jak zawsze przeniknięte franciszkańską radością i prostotą.

Miejscem rekolekcji będzie dom Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (ul. Nałęczowska 241, Lublin).
Rozpoczęcie w piątek 16 marca o 19:00, a zakończenie w niedzielę 18 marca ok. 15:00.

Zgłoszenia na rekolekcje tylko drogą mailową: fmmgalileamlodych@gmail.com.