8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia

8 grudnia cały Kościół świętuje Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to ważne święto dla całej rodziny franciszkańskiej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypomina nam prawdę o szczególnym stanie świętości Maryi. Polega ona na zachowaniu Matki Bożej od grzechu pierworodnego. Konsekwencją tej szczególnej łaski jest niesamowita bliskość i przyjaźń z Bogiem, podobna do tej jaką mógł cieszyć się Adam w Raju przed popełnieniem grzechu.

Temat Niepokalanego Poczęcia istniał w Kościele od dawna – pisał o nim chociażby św. Augustyn. Również Zakon Franciszkanów przyczynił się do rozpowszechnienia i obrony tej prawdy, a szczególnym jej obrońcą był bł. Duns Szkot. Niepokalane Poczęcie zostało ogłoszona dogmatem 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX.

Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do powierzenia Maryi Niepokalanej całego swojego życia. W sposób szczególny zachęcamy by powierzyć Jej sprawę rozeznawania swojej drogi życiowej.

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie powierzam całe me życie – moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Moje plany, moje relacje, moje talenty, moje radości i smutki, troski i nadzieje.
Prowadź mnie za rękę i umacniać w naśladowaniu Ciebie, aby jak najlepiej wypełnić to, do czego zaprasza mnie Bóg. Amen.
Pod Twoją obronę…
Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Zachęcamy także do modlitwy Aktem oddania się Niepokalanej ułożonym przez św. Maksymiliana, a na koniec zapraszamy do modlitwy piękną piosenką o Matce Bożej: