Wszystkich Świętych Franciszkańskich

Wszystkich Świętych Franciszkańskich

29 listopada obchodzimy rocznicę zatwierdzenia przez papieża Honoriusza III Reguły napisanej przez św. Franciszka. Jest to też dzień, w którym wspominamy Wszystkich Świętych Franciszkańskich.

Za datę zatwierdzenia naszego Zakonu powszechnie przyjmuje się rok 1209, w którym to św. Franciszek stanął przed papieżem Innocentym III. Ówczesny papież pobłogosławił Franciszkowi i jego braciom na ich sposób życia, oraz zlecił mu wówczas napisanie reguły. Św. Franciszkowi się z tym nie śpieszyło, dzięki czemu reguła powstawała nie „za biurkiem”, ale w konkretnym życiu.

Święty z Asyżu w końcu zintensyfikował swoje prace nad powstaniem reguły w roku 1221. Zaowocowało to powstaniem Pierwszej Reguły, do której jednak Kuria Rzymska miała pewne zastrzeżenia. Stąd Pierwsza Reguła znana jest dziś jako Reguła Niezatwierdzona. Franciszek wprowadził poprawki i ponownie przesłał do Rzymu, gdzie papież Honoriusz III zatwierdził ją 29 listopada 1223 r.

Dzień ten stał się dobrą okazją do wspomnienia i modlitwy przez wstawiennictwo wszystkich świętych, którzy w swoim życiu odwoływali się do duchowego dziedzictwa św. Franciszka. Na koniec piosenka!

Franciszkański skład, 800 lat na scenie
Różne habitu odcienie, te same korzenie
Za Franciszkiem z Asyżu nie jedno pokolenie
On ciągle aktualny nie podlega przecenie…

Niech te słowa będą dla nas zaproszeniem do osobistego odkrywania i naśladowania Świętego z Asyżu.