Modlitwa za misjonarza

Modlitwa za misjonarza

Tydzień misyjny trwa, a środa jest w naszych franciszkańskich wspólnotach szczególnym dniem, kiedy przez cały rok pamiętamy o naszych braciach głoszących Ewangelię w różnych krajach misyjnych.
Dlatego dzisiaj chcemy zaprezentować Wam nową inicjatywę:“Otocz modlitwą misjonarza!” – jest to forma duchowej adopcji franciszkańskich misjonarzy pochodzących z naszej Prowincji.

Zasady są proste. Należy zgłosić (mailowo lub listownie) do naszego Sekretariatu Misyjnego chęć wzięcia udziału w akcji, a w odpowiedzi otrzymacie list w którym znajdować się będzie obrazek z modlitwą do codziennego odmawiania, oraz dane misjonarza, którego będzie się omadlać.
Dane adresowe:
misje@franciszkanie.pl – w temacie należy wpisać “Otocz modlitwą misjonarza”, a w treści wyrazić chęć włączenia się do akcji oraz zawrzeć swój adres pocztowy,
+ pocztą tradycyjną (Sekretariat Misyjny Franciszkanów, ul Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków) z dopiskiem: “Otocz modlitwą misjonarza”,

Tu jest link do oficjalnej strony akcji.