Światowy Dzień Misyjny

Światowy Dzień Misyjny

Już po raz 91., w przedostatnią niedzielę października, w całym Kościele, przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny. W tym roku będzie on przeżywany pod hasłem „Idźcie i głoście!” Jest to dzień, którym mamy sobie przypomnieć odpowiedzialność za tych, którzy opuścili swoich bliskich, rodzinę, kulturę w której się wychowywali i pojechali na krańce świata, aby podjąć misje głoszenia Ewangelii.
Światowy Dzień Misyjny jest dla nas zaproszeniem aby wspierać misjonarzy, duchowo i materialnie, aby mieli oni wszystko to, co potrzebne im do głoszenia Dobrej Nowiny.
W Polsce Światowy Dzień Misyjny nazywany jest Niedzielą Misyjną i rozpoczyna Tydzień Misyjny, czyli siedem kolejnych dni,w których zaproszeni jesteśmy do szczególnej pamięci o dziele misyjnym.
Jeśli ktoś chciałby przeczytać orędzie papieża Franciszka na ten dzień, można je znaleźć tutaj.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że św. Franciszek w swojej regule, jako pierwszy zakonodawca, tak wyraźnie zawarł aspekt misyjny, co stało się dla nas franciszkanów rysem bardzo charakterystycznym.
Dla chcących poznać gdzie obecnie posługujemy misyjnie jako krakowska prowincja franciszkanów – zapraszamy Cię na naszą stronę poświęconą tej tematyce.