Różaniec do granic

Różaniec do granic

Już za tydzień, 7 października, możemy być uczestnikami akcji Różaniec do granic. Podczas tego wydarzenia będziemy zaproszeni do wspólnej modlitwy na granicach naszej Ojczyzny i będziemy prosić o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie poświęconej temu wydarzeniu.

Program wydarzenia Różaniec do granic:
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca
11.00 Eucharystia
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
(po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście/przejazd na miejsce modlitwy różańcowej na granicach naszej Ojczyzny)
14.00 Modlitwa różańcowa
15.30 Modlitwa na zakończenie

Chcemy też przypomnieć, że organizujemy w tym czasie rekolekcje Braterstwo Krwi (rekolekcje o męskiej duchowości), podczas których włączymy się w Różaniec do granic organizowany w naszym klasztorze w Szklarskiej Porębie.