Dziś 26 maja…

Dziś 26 maja…

Dziś 26 maja, więc wszystkim mamom składamy życzenia i pamiętamy o nich w naszych modlitwach!
Jest to też dobra okazja, żeby podziękować dobremu Bogu, za naszą Niebieską Mamę, która się nami opiekuje.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,26-27)

Miriam jest naszą Matką, ale jest dla nas także wzorem do naśladowania. Św. Franciszek w Liście do wiernych napisał takie słowa:

Jesteśmy matkami, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym przez miłość Bożą oraz czyste i szczere sumienie; rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór. (1LW 53)

Przyjmujmy święte słowa Pisma, tak jak Ona przyjęła słowa anioła.
Mówmy Bogu Amen, tak jak Ona odpowiedziała Gabrielowi na słowa zwiastowania.
Miejmy w swoim sercu słowo Boże, tak jak Ona nosiła Słowo pod swoim sercem.
Nieśmy Jezusa w sobie innym, tak jak Ona zaniosła Go do Elżbiety.
Dawajmy Jezusa naszym rodzinom, znajomym, ludziom spotykanym w codzienności, tak jak Ona zrodziła Go dla całego świata.
Miejmy o siebie nawzajem troskę, tak jak Ona matczynie opiekuje się nami.
Amen.