Franciszek na nowo odkrywany…

Franciszek na nowo odkrywany…

Wiele jest biografii poświęconych życiu św. Franciszka, jednak wyjątkową wartość mają te, które zostały spisane przez ludzi pamiętających Świętego z Asyżu. Do takich autorów zapewne należy franciszkański pisarz średniowieczny Tomasz z Celano, którego do Zakonu przyjął św. Franciszek. Dotychczas znano jego trzy dzieła opisujące życia św. Franciszka: „Życiorys pierwszy”, „Życiorys drugi” oraz „Traktat o cudach”. Dwa lata temu odnaleziono jeszcze jedną biografię tego autora, która dotąd nie była znana.

„Żywot naszego ojca, błogosławionego Franciszka” został właśnie staraniem Instytutu Studiów Franciszkańskich przetłumaczony na język polski. Jest to dla nas okazja by na nowo przyjrzeć się życiu św. Franciszka, który być może w ten sposób chce się nam wszystkim przypomnieć i zachęcić do podążania za nim na nowo.

Więcej informacji na temat tej pozycji i sposobu jej zdobycia znajdziesz na stronie Instytutu Studiów Franciszkańskich.