Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając ‑ otrzymujemy;
wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Po przeczytaniu tych słów, chyba w każdym z nas rodzi się odpowiedź: Amen! Niech tak się stanie!
To w tej modlitwie jest właśnie tak niesamowite i fascynujące, że dotyka wszystkich ludzi i każdy się z nią utożsamia, więc niech dobry Bóg sprawia, żeby te słowa wypełniały się w naszym życiu.

Sama modlitwa czasem jest przypisywana św. Franciszkowi, ale niestety nie jest to prawdą – powstała ona dopiero na początku XX wieku, a autor jej jest nieznany. Jej pierwotna wersja była w języku francuskim, a po raz pierwszy wydano ją drukiem w 1912 r. we francuskim czasopiśmie katolickim – napisano o niej, że to piękna modlitwa, którą można odmawiać podczas Mszy św. Skąd więc pomysł, aby przypisać autorstwo św. Franciszkowi? Najprawdopodobniej stąd, że to, o co się modlimy w tej modlitwie, było istotą życia Świętego z Asyżu. Słowa tej modlitwy doskonale opisują życie Franciszka, a jego życie jest doskonałą ilustracją jej treści.
Modlitwa więc może nie jest autorstwa Franciszka, ale na pewno wyraża jego duchowość.