Ocal powołanie – tekst modlitwy

Ocal powołanie – tekst modlitwy

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda
i w swej łaskawości powołujesz tych, których chcesz.

Niech wybrani przez Ciebie odważnie odpowiedzą
na wezwanie, które Ty sam do nich kierujesz.

Obdarzaj wytrwałością tych, którzy już podążają
za Tobą; Ty sam bądź Panem i Mistrzem ich życia.

Ty sam umacniaj wszystkich ludzi,
aby pragnęli służyć jedynie Tobie – Trójjedynemu Bogu.
Amen.