Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak długo trwa formacja?
  – Formujemy się przez całe życie 😉 …a jeśli chodzi o formację początkową, to od rozpoczęcia postulatu do ślubów wieczystych mija najczęściej 6 lat, a do święceń kapłańskich 8 lat.
 2. Jak wygląda formacja?
  – prenowicjat – 1 rok (Głogówek koło Opola)
  – nowicjat – 1 rok (Kalwaria Pacławska koło Przemyśla)
  – seminarium, dla kandydatów na kapłanów – 6 lat (Kraków)
  – juniorat, dla braci zakonnych – 4 lata (Kraków)
 3. Czy trzeba mieć zdaną maturę?
  – Matura obowiązuje kandydatów na kapłanów, natomiast dla kandydatów na braci zakonnych nie jest ona obowiązkowa.
 4. Jakie są kryteria przyjmowania do Zakonu:
  – należy mieć powołanie do życia w naszej wspólnocie,
  – umiłowanie życia modlitwy i pragnienie służby Bogu,
  – wiek: od 18 do 35 roku życia (ale w wyjątkowych sytuacjach może być to elastyczne),
  – dobre zdrowie psycho-fizyczne,
 5. Co może być przeszkodą w podjęciu franciszkańskiego życia:
  – brak dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego,
  – niezdolność do życia we wspólnocie,
  – niezdolność do życia w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości,
  – wcześniejsze próby w dwóch lub więcej zakonach lub seminariach,
  – praktykowanie homoseksualizmu lub głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne,
 6. Kiedy otrzymuje się habit?
  – Podczas rozpoczęcia nowicjatu, czyli rok czasu od wstąpienia do Zakonu.
 7. Czy franciszkanie jeżdżą na misje?
  – Franciszkanie jeżdżą na misje i są praktycznie na całym świecie. Bracia naszej Prowincji posługują aktualnie poza naszym krajem w Europie (Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Ukraina, Słowacja), w Azji (Uzbekistan), w Afryce (Uganda), w Ameryce Południowej (Peru, Paragwaj, Boliwia), oraz w Ameryce Północnej (USA).
 8. …nie nie śpimy w trumnach 😉