Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

Święty Franciszek za swojego życia założył w sumie trzy Zakony:

  • Pierwszy Zakon, to była braterska wspólnota, którą tworzył sam Święty oraz inni mężczyźni pragnący naśladować Chrystusa tak, jak to robił Franciszek.
  • Drugi Zakon zrodził się w momencie, gdy do św. Franciszka przyszła św. Klara i wyznała, że chce wstąpić do założonej przez niego wspólnoty. Święty z Asyżu założył więc wspólnotę sióstr bliźniaczą do swej braterskiej wspólnoty.
  • Trzeci Zakon powstał, gdy św. Franciszek wyszedł na przeciw wszystkim, którzy chcąc żyć jego duchowością,  jednocześnie nie chcieli wstępować do wspólnot Pierwszego lub Drugiego Zakonu, lecz chcieli pozostać w świecie, i tam, żyjąc często w małżeństwach, dawać świadectwo ewangelicznego życia. Ta wspólnota z czasem przyjęła nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Do najbardziej znanych tercjarzy franciszkańskich (czyli członków III Zakonu) należą: św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX, św. Ferdynand III, św. Róża z Viterbo, św. Małgorzata z Kortony, św. Aniela z Foligno, św. Konrad z Piacenzy, św. Iwo z Bretanii, św. Roch,św. Izabela Portugalska, bł. Rajmund Lullus, św. Karol Boromeusz, św. Jan Maria Vianney, św. Jan XXIII, bł. Karol de Foucauld, św. Joanna Beretta Molla.

Warto przywołań kilku znanych polskich tercjarzy: Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, bł. Antoni Rewera,  gen. Józef Haller oraz artysta malarz Jacek Malczewski.
Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest  bł. Aniela Salawa.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie FZŚ w Polsce.