Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Pan Jezus w trakcie Ostatniej Wieczerzy (J 13,1-15), podczas której ustanowił sakrament kapłaństwa, obmył uczniom nogi. W ten szczególny dzień dla kapłanów pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Niech przyjmują pokorną posługę Jezusa, który chce obmywać nogi wszystkim, nawet swoim uczniom, nawet tym, którzy są najbliżej. Niech to doświadczenie pokornej służby naszego Pana i Nauczyciela sprawia, aby i oni w każdym sytuacji starali się usłużyć ludziom, których na ich drogach stawia Pan!
+