Kalendarium życia św. Franciszka

Kalendarium życia św. Franciszka

 • 1181 1182 Franciszek rodzi się w Asyżu, jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymuje imię Jan Chrzciciel, ale ojciec zmienia to imię na Franciszek.
 • 1202 Wojna między Asyżem a Perugią. Przegrana Asyżu. Franciszek  zostaje wzięty do niewoli, w której spędza roku czasu.
 • 1203 Jeńcy zostają wykupieni przez mieszkańców Asyża – Franciszek wraca do rodzinnego domu. Czas rekonwalescencji.
 • 1205 Franciszek wyrusza na kolejną wyprawę wojskową – tym razem do Apulli. W Spoleto przeżywa tajemniczy sen, podczas którego słyszy pytanie: „Komu lepiej służyć Panu czy słudze?”. Pod wpływem tego snu wraca do rodzinnego miasta.
  Franciszek spotyka człowieka chorego na trąd. Przezwycięża sam siebie i serdecznie go przytula dając mu sporą jałmużnę.
 • 1206 W kościółku św. Damiana (San Damiano) Franciszek słyszy tajemniczy głos z krzyża: „Franciszku idź, napraw dom mój, który rozpada się w gruzy”. W duszy Franciszka dokonuje się przełom, następuje całkowite nawrócenie.
  Ojciec Franciszka podaje swojego syna do sądu, żądając zwrotu wszystkich swoich pieniędzy. Wobec biskupa Asyżu Franciszek oddaje swemu ojcu pieniądze i ubranie.
  Jakiś czas przebywa u benedyktynów, a następnie w Gubbio, gdzie posługuje trędowatym i chorym.
 • 1206-1208 Franciszek odbudowuje kościoły: św. Damiana, św. Piotra i Matki Bożej Anielskiej.
 • 1208 W Porcjunkuli (kościółek Matki Bożej Anielskiej), podczas Mszy św. Franciszek słyszy fragment Ewangelii o rozesłaniu Apostołów i odkrywa swoje powołanie. Zmienia dotychczasowy strój pustelnika na ubogą tunikę w kształcie krzyża, a skórzany pas zastępuje sznurem.
  Do Franciszka przychodzą pierwsi uczniowie: Bernard z Quintavalle i Piotr z Catanii, a następnie także br. Idzi z Asyżu.
  Bracia udają się na pierwsze głoszenie.
 • 1209 Franciszek wraz z jedenastoma braćmi udaje się do Rzymu i otrzymuje od papieża Innocentego III ustne zatwierdzenie Reguły Braci Mniejszych.
 • 1211 Franciszek ma zamiar udać się na misje do Syrii, jednak ze względów pogodowych podróż zostaje przerwana. Franciszek wraca do Asyżu.
 • 1212 Klara ucieka z domu do Porcjunkuli gdzie Franciszek osobiście ścina jej włosy i daje jej habit zakonny. Kilka tygodni później Klara wraz z pierwszymi towarzyszkami przenosi się do klasztoru przy kościele św. Damiana. W ten sposób powstaje Zakon Klarysek.
 • 1213 Hrabia Orlando da Chiusi ofiarowuje Franciszkowi górę Alwernię (La Verna), by mógł on założyć tam pustelnię.
 • 1213-1214 Franciszek postanawia udać się przez Hiszpanię do Maroka. Na skutek choroby musiał zawrócić z Hiszpanii do Italii.
 • 219  Kapituła Namiotów (braterskie spotkanie zakonników) podczas której bracia podjęli decyzje udania się doudają się do Niemiec i Francji, na Węgry, do Hiszpanii i Maroka.
  Franciszek udaje się do Egiptu. Spotyka się z sułtanem.
 • 1220 Bracia wysłani do Maroka ponoszą śmierć męczeńską. Franciszek dowiaduje się o tym odwiedzając miejsca święte w Palestynie. Na wieść o tym fakcie miał powiedzieć: „Teraz wiem na pewno, że mam braci”.
  Franciszek podczas kapituły „na świętego Michała” zrzeka się obowiązku przełożonego generalnego na ręce br. Piotra z Catanii.
 • 1221 Piotr z Catanii umiera. Bracia wybierają na ministra generalnego br. Eliasza.
  Franciszek układa regułę zwaną dzisiaj Pierwszą Regułą albo Regułą niezatwierdzoną – reguła nie otrzymała aprobaty Kurii Rzymskiej.
  Powstaje Zakon dla świeckich.
 • 1223 Franciszek układa w Fonte Colombo Drugą Regułę (zwaną także Regułą zatwierdzoną), która zostaje przyjęta przez papieża Honoriusza III.
  Franciszek obchodzi uroczystość Bożego Narodzenia w Greccio i tam też za pozwoleniem papieża urządza pierwszą szopkę.
 • 1224 Franciszek na górze Alwerni odbywa 40-dniowy post przed uroczystością św. Michała Archanioła. ok. 14 września w czasie mistycznej wizji otrzymuje stygmaty.
 • 1225 Franciszek prawie ociemniały przebywa w kościele św. Damiana, gdzie otrzymuje zapewnienie o własnym zbawieniu i gdzie prawdopodobnie układa „Pieśń Słoneczną”.
 • 1226 Franciszek dyktuje swój „Testament.
 • 03 października 1226 Franciszek umiera w pobliżu kościoła Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkula).
 • 1228 Papież Grzegorz IX ogłasza Franciszka świętym.
 • 1230 Relikwie św. Franciszka zostają przeniesione z kościoła św. Jerzego do wybudowanej na jego cześć bazyliki.