Moja droga

Moja droga

Każdy człowiek ma powołanie! Każdy! Jesteśmy powołani przede wszystkim do świętości, do miłości, do szczęścia. Wszystko to realizuje się i spełnia w naszej relacji z Bogiem.

Dobry Pan obdarza nas również powołaniem szczegółowym. Zaprasza nas na konkretną drogę, do podjęcia konkretnej formy życia, w której ta nasza świętość będzie się realizowała. Pan może nas wzywać do małżeństwa, do służby kapłańskiej, do życia zakonnego, czy do życia w samotności. Ważne jest, aby się modlić i starać się usłyszeć, do czego zaprasza mnie Bóg, jakie jest moje powołanie.

Bóg także wzywa nas codziennie do życia Jego Ewangelią, do czytania Jego słów, do modlitwy i do kochania tych, których stawia na naszej drodze. Duch Święty przez swoje natchnienia może nas też zapraszać do konkretnego działania: abyśmy z kimś porozmawiali, komuś pomogli, wsparli słowem, abyśmy się pomodlili… Bardzo ważne aby być wrażliwym na te Boże szepty, aby je słyszeć, przyjmować do serca i być im posłusznym – bo te codzienne, czasem drobne sprawy, tak naprawdę tworzą całe nasze życie, to one budują moją konkretną życiową drogę i sprawiają, że trwam w relacji z Bogiem.

Jeśli odnajdujesz w sobie pragnienie by dołączyć do naszej wspólnoty – zapraszamy do artykułu: Zostań jednym z nas!.

Jeśli chcesz poczytać więcej na temat powołania – zapraszamy co Biblioteki.