Początki Zakonu

Początki Zakonu

Historia naszego Zakonu rozpoczyna się w położonym niedaleko Asyżu, małym kościółku św. Damiana. To tam św. Franciszek rozpoczął swoje życie w całkowitym zawierzeniu Bogu i to właśnie tam przyłączyli się do niego pierwsi bracia.

Oficjalną zaś datą powstania naszego Zakonu jest rok 1209, w którym to św. Franciszek wraz z  jedenastoma braćmi poszedł do Papieża, aby zatwierdził im i pobłogosławił ich sposób życia. A jakie to życie było?

„Reguła i życie Braci Mniejszych jest takie: zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.”

I to jest zasadniczo streszczenie naszej duchowości – życie według Ewangelii! – trwanie w bliskości Boga na każdy dzień, to życie w zawierzeniu Dobremu Ojcu, który troszczy się o nas, w uwielbieniu Tego, który jest samym Dobrem i Pięknem, w służbie Kościołowi, tam gdzie tego najbardziej potrzebuje, to życie w prostocie i radości.

Duch Święty takimi pragnieniami obdarzył św. Franciszka i takimi pragnieniami obdarzał kolejne pokolenia braci, którzy szli i tworzyli wspaniałe dziedzictwo, które dziś nazywamy duchowością franciszkańską.

Całą historię naszego Zakonu znajdziesz w Bibliotece.