Zakon dzisiaj

Zakon dzisiaj

Bracia Mniejsi Konwentualni, czyli my – franciszkanie, staramy się żyć jak św. Franciszek i odkrywać do czego dobry Bóg zaprasza nas dzisiaj!

Nasz Zakon obecny jest w bardzo wielu krajach świata. Począwszy od Asyżu, gdzie opiekujemy się miejscem pochówku doczesnych szczątków świętego Franciszka oraz Rzymu, gdzie rezyduje brat generał, aż po najmniejsze miejscowości i wioski.

Zajmujemy się tym, czego wspólnota Kościoła najbardziej potrzebuje w danym miejscu i czasie. Co to znaczy konkretnie? Dla nas, dla braci krakowskiej prowincji, to znaczy pomagać biskupom w pracy duszpasterskiej w diecezjach (a więc zajmować się parafiami), głosić rekolekcje, pracować z młodzieżą, wspierać ubogich, pomagać uzależnionym w walce z nałogami.

Nade wszystko chcemy jednak starać się dawać świadectwo własnym życiem i dzielić się miłością, radością i pokojem płynącym z zaufania naszemu Ojcu w niebie.