Pisma do św. Klary i jej sióstr

Pisma do św. Klary i jej sióstr

Sposób życia przekazany św. Klarze

1Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej, 2pragnę i przyrzekam osobiście i przez moich braci otaczać was, tak, jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem.

Ostatnia wola napisana dla św. Klary

1Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki i wytrwać w nim aż do końca. 2I proszę was, moje panie, i radzę wam, abyście zawsze trwały w tym najświętszym życiu i ubóstwie. I strzeżcie się bardzo, abyście nigdy żadnym sposobem nie odstąpiły od niego pod wpływem czyjejś nauki lub rady.

Zachęta dla ubogich Pań w klasztorze św. Damiana

1Słuchajcie, ubożuchne, wezwane przez Pana,
zebrane z wielu stron i prowincji:

2Żyjcie zawsze w prawdzie,
abyście mogły umrzeć w posłuszeństwie.

3Nie oglądajcie się na życie, które płynie na zewnątrz
bo życie z ducha jest lepsze.

4Proszę was z wielką miłością,
abyście roztropnie korzystały z jałmużn,
jakie Pan wam daje.

5Siostry obarczone chorobami
i te, które się przy nich trudzą,
niech trwają wszystkie w pokoju,
ten bowiem trud okaże się bardzo drogi.

6Każda będzie królową w niebie ukoronowaną
wraz z Dziewicą Maryją.