Pray & work

Pray & work

Nasi bracia nowicjusze zapraszają na rekolekcje dla mężczyzn rozeznających powołanie. Tym razem są to rekolekcje w formule Pray&work, czyli z drobną pracą na terenie klasztornym. To czas na zatrzymanie się, poszukanie odpowiedzi, zaczerpnięcie sił, a także spędzenie kilka radosnych momentów ze wspólnotą braci – w malowniczej okolicy podkarpackiego Bożego końca świata.

Wiek: 16+

Termin: 27 czerwca – 1 lipca

Miejsce: dom nowicjatu franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla

Informacje i formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
br. Dariusz Sowa
br. Adam Mikosiak
bracia nowicjusze
nowicjat-kalwaria.franciszkanie.pl
nowicjat.kalwaria@gmail.com