Droga do Emaus

Droga do Emaus

Każdy z nas, podobnie jak uczniowie idący do Emaus, jest w drodze. Chcemy podczas tych weekendowych rekolekcji zapraszać do nas Zmartwychwstałego Pana Jezusa, aby był pośród nas, aby wyjaśniał nam Pisma i dawał się poznawać przy łamaniu chleba (Łk 24,13-35).
To propozycja spędzenia czasu we wspólnocie franciszkańskiej.

Rekolekcje koedukacyjne 15+

Terminy:
09-11.11.2018 / Lubomierz (rekolekcje współorganizowane z krakowską wspólnotą MI)
29.01-01.02.2019 / Legnica
26-28.04.2019 / rekolekcje zostały odwołane… 🙁

*formularze i szczegółowe opisy akcji pojawiać się będą około miesiąc czasu przed ich rozpoczęciem