Droga do Emaus

Droga do Emaus

Każdy z nas, podobnie jak uczniowie idący do Emaus, jest w drodze. Chcemy podczas tych weekendowych rekolekcji zapraszać do nas Zmartwychwstałego Pana Jezusa, aby był pośród nas, aby wyjaśniał nam Pisma i dawał się poznawać przy łamaniu chleba (Łk 24,13-35).
To propozycja spędzenia czasu we wspólnocie franciszkańskiej.

Rekolekcje koedukacyjne 15+

Terminy:
ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA TERMINY REKOLEKCJI ZOSTAJĄ WSTRZYMANE DO STABILIZACJI SYTUACJI!
Nam też jest smutno 🙁
…ale mamy nadzieję, że na wiosnę wszystko nadrobimy 😉

*formularze i szczegółowe opisy akcji pojawiać się będą około miesiąc czasu przed ich rozpoczęciem