Droga do Emaus

Droga do Emaus

Każdy z nas, podobnie jak uczniowie idący do Emaus, jest w drodze. Chcemy podczas tych weekendowych rekolekcji zapraszać do nas Zmartwychwstałego Pana Jezusa, aby był pośród nas, aby wyjaśniał nam Pisma i dawał się poznawać przy łamaniu chleba (Łk 24,13-35).
To propozycja spędzenia czasu we wspólnocie franciszkańskiej.

Rekolekcje koedukacyjne 15+

24-26.11.2017 / Legnica
18-21.01.2018 / Legnica
09-11.03.2018 / Zakopane (DdE oparta o czuwania Taize)
16-18.03.2018 / Lublin (DdE w ramach rekolekcji organizowanych przez Franciszkanki Misjonarki Maryi – te rekolekcje wyjątkowo tylko dla studentów!!!)
20-22.04.2018 / Rychwałd (DdE w ramach Weekendowych Spotkań Młodych)
08-10.06.2018 – termin ostatecznie odwołany…

…kolejne terminy na jesień 😉

*formularze i szczegółowe opisy akcji pojawiać się będą około miesiąc czasu przed ich rozpoczęciem